International Learning Breakfast

Kouluttaja: Alueen kansainvälisyyspäällikkö Auli Kangas

Aika/kesto: lauantai klo 8.00-9.30

Osallistujamäärä: ei rajoitusta

Kohderyhmä: INT/IPRO ja muut kansainvälisyydestä sekä kansainvälisyystehtävistä kiinnostuneet

Tiivistelmä koulutuksesta:

Koulutus luo mainion mahdollisuuden ymmärtää kansainvälistymisen eri mahdollisuudet yksittäisen jäsenen näkökulmasta. Esimerkkien kautta käydään läpi järjestön tarjoamia tehtäviä, joihin kansainvälisyydestä ja tällä sektorilla itsensä kehittämisestä kiinnostunut jäsen pystyy hakeutumaan.

Yksilön kehittyminen kansainvälisen järjestön tarjoamien mahdollisuuksien kautta on myös kamareiden toiminnan etu. Tule siis keskustelemaan tästä koulutukseen ja kysymään mahdollisista mieltä askarruttavista asioista suoraan kansainvälisyyspäälliköltä.

Koulutuksen tavoite: Osallistuja ymmärtää nuorkauppakamariverkoston tarjoamat mahdollisuudet yksittäisen kamarilaisen näkökulmasta ja osaa etsiä tietoa koskien itseään koskevia kansainvälistymisen mahdollisuuksia.

Ilmoittautuminen 20.9. mennessä osoitteeseen jaanasusanna.kupiainen@gmail.com.

Trainer: Regional Officer of International Affairs

Time: saturday 8.00-9.30

Target group: INT/IPRO and others interested in international affairs and/or international JCI posts

Summary:

The training aims at helping the members to understand the versatile opportunities for internationalization on personal level. Through examples we go through different posts, trainings etc. in the sector of International Affairs, which are open for members to apply and develop themselves.

Persona level member development through the international opportunities of the JCI is also an advantage for a local chapter. Join us to discuss on this issue and to ask directly from the National Officer of International Affairs about questions you may have in mind regarding international opportunities.

The aim: The participants understand the possibilities for personal internationalization through the JCI network. The participants know where to look for information regarding the opportunities which are of their personal interests.

Register before 20.9. to jaanasusanna.kupiainen@gmail.com.