SNKK:n strategia ja toiminnan suuntaviivat 2014

Kouluttaja: SNKK:n hallitus

Aika/kesto: 1 tunti

Tiivistelmä koulutuksesta: Koulutus on tarkoitettu tulevan vuoden tekijöille kuten DP:ille (tulevat puheenjohtajat) ja kamareiden hallitusten jäsenille sekä alueen toimijoille.

Koulutuksessa käydään läpi SNKK:n strategia ja tulevan vuoden toiminnan painopisteitä. Koulutus on tuleville tekijöille loistava mahdollisuus perehtyä strategiaan ja tulevan vuoden suunnitelmiin sekä päästä keskustelemaan teemoista myös kamarilähtöisesti. HUOM! Hallitusakatemioissa ja Johtajuusakatemiassa strategiaa ja toiminnansuuntaviivoja lähdetään käsittelemään toimeenpanonäkökulmasta, jolloin tämä koulutus toimii tärkeänä pohjatietona.

Koulutuksen tavoite: Koulutuksen jälkeen tulevan vuoden tekijät ovat perehtyneet SNKK:n strategiaan ja tutustuneet vuoden 2014 suuntaviivoihin.